SAL7384, Act: V°295.1 (536 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°295.1  
Act
Date: 1491-01-20

Transcription

2019-11-12 by fernand BERTRAND
Want peter boschman als geleydt nae des(er)/
stadt recht voir sijn wettich gebreck uut/
crachte van scepen(en) brieven van loven(e)/
onder den anderen tot allen den goed(en)/
beyde have ende erve ottens van s(in)te/
marien berghe en(de) jans van s(in)te marien/
b(er)ge sijns vad(er)s soe wair die gelegen sijn/
inder stadt van loven(e) oft bynne(n) d(er) vrijheyt/
d(er) selver hem met gielise de vos vorste(r)/
van des(er) stadt alle deselve goede heeft doen/
leve(re)n ende den voirs(creven) otte(n) ende ja(n)ne/
dach van rechte te compare(re)n inde banck voir/
meye(r) ende scepen(en) van loven(e) doen besceyden/
oft zij hen tegen de voirs(creven) leveringe hadd(en)/
willen oppone(re)n Aldair zij op heden als ten/
verstreken(en) daige niet gecompareert en/
zijn noch procuroer van sijnen wegen/
hen dair tegen opponerende den voirs(creven)/
geleydden altijt comparerende en(de) trecht/
voirt versuekende Soe hebben de scepen(en)/
van loven(e) ter manissen smeyers nae dat/
de voirs(creven) vorstere behoirlijck gecleert heeft/
de voirs(creven) leveringhe ende dach bescey/
dinghe geschiet te sijne gewesen voir/
een vonnesse Wair de wederpartie des/
voirs(creven) geleydden niet en compareert ten opstaen(e)/
smeyers ende der scepen(en) datmen den/
selven geleydden houden soude inde macht/
van sijnen beleyde scepen(en) brieve(n) en(de) leveringe(n)/
alsoe v(er)re alst noch voir scep(enen) come(n) es In scampno/
januarii xx
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters