SAL7384, Act: V°301.3-R°302.1 (549 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°301.3-R°302.1  
Act
Date: 1491-01-18

Transcription

2020-01-11 by fernand BERTRAND
Nae dien costijn abeloy hem als poirt(er) ende met/
brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n) aenden meyere/
van lymale heeft doen uutscreve(n) ende ontslaen/
uuyt(er) hacht dair inne hij ald(air) ten versueke jans/
ernoul gestelt was voe(r) p(er)soneel actie die deselve/
jan hem eysschen(de) was ende deselve poirte(r) den/
selve(n) ja(n)ne ernoul dach van rechte ind(en) selve/
br(ieven) heeft doen beteken(en) alhier op heden inde/
banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) te mistijde/
te compare(re)n tege(n) he(n) ind(en) gevallen hij he(n) vand(en)/
selve(n) p(er)sonele(n) actie(n) yet eyssche(n) woude ende de
//
selve costijn poirte(r) op heden tsijne(n) betheeken(de) daige/
ende tijde niet gecompareert en es ende de voirs(creven)/
jan hem tegen den selve(n) te rechte gep(rese)nteert heeft/
bege(re)nde wair de poirte(r) niet en compareerde dat/
hij vonneslijck gere(n)voyeert mocht wordde(n) om zijn/
recht voirt te versueken t(er) plaetsen van lymale/
voirs(creven) oft dair hij dien elde(r) soude moegen vind(en)/
Soe hebben de scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers/
gewijst voe(r) een vonnesse gelieft den voirs(creven) ja(n)ne zijn/
p(rese)ntacie te doen theeken(en) dat hij dat doen mach/
ende heeft hij voirde(r) gebreck dat hij dat volghde/
aend(en) borg(er)meest(er) In scampno cor(am) om(n)ibus scabinis/
dempto pynnock januarii xviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters