SAL7384, Act: V°307.2-R°308.1 (564 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°307.2-R°308.1  
Act
Date: 1491-01-20

Transcription

2020-01-04 by fernand BERTRAND
Vanden gedinge dat geweest heeft inde banck/
voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e) tusschen reyne(re)n/
van hoelair als geleydt totten goeden henricx/
wijle(n) vand(er) bruggen geheete(n) metten gelde t(er) eenre/
ende willem(me) vand(er) bruggen geheeten mette(n) gelde/
sone des voirs(creven) wijle(n) henricx t(er) ande(re) Aldair de/
selve geleydde dede lesen sijn beleydt gespruyt/
uut scepen(en) brieve(n) van loven(e) die deselve reyne(r)/
hadde van drie rinsgulden(en) lijfpen(sien) bekindt ond(er)/
den ande(re)n bijden selve(n) wijle(n) henr(ick) den vad(er)/
als principael ende dat gelesen sijnde sustineerde/
hij dat deselve willem ende sijn goede gehoud(en)/
soude(n) sijn hem sijn acht(er)stellige rinte(n) vand(er)/
selv(er) lijfpen(sien) ombetaelt uutstaen(de) te voldoen(e)/
en(de) oick bewijssenisse van dien nad(er) stadt recht/
nae dinhoudt van zijne(n) scepen(en) brieve(n) Te voird(er)/
want hij p(rese)nteerde te bewijsen den rechte genoech/
sijnde oft hem ontkindt wordde dat deselve willem/
zeke(re) haefflijcke goede als yse(re)nwerck have wesen(de)/
gecome(n) en(de) gebleve(n) vanden afgebranden huysen/
te leefdale nae sijns vad(er)s doot aenveert hadde/
Dair tegen de voirs(creven) wilem tselve aenveerden/
ontki(n)nen(de) sustineerde de (contra)rie ende dede segge(n)/
dat de voirs(creven) obligatie niet en sloech op hem/
noch op sijn goede die nae sijnd(er) moed(er) doot/
gebleven ende verstorve(n) wae(re)n te voirde(r)/
gem(er)ct want sijn vader die obligatie yerst/
gedaen hadde nae sijnd(er) moed(er) doot als dien/
stoel van huwelike gesceyden was Op dwelck/
de voirs(creven) reyne(r) tot zijne(n) thoene gewijst sijnde
//
sijns v(er)mets niet volcomelijck en volqua(m) Es gewijst/
bij scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers dat de/
voirs(creven) reyne(r) opden voirs(creven) willem(me) en(de) sijn goede/
verdoelt es cor(am) om(n)ib(us) scabinis dempto pynnock/
in scampno januarii xx
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters