SAL7384, Act: V°337.4-R°338.1 (614 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°337.4-R°338.1  
Act
Date: 1491-02-09

Transcription

2020-02-10 by fernand BERTRAND
Item es bevorw(er)t tusschen de voirs(creven) p(ar)tien want de/
voirs(creven) yde geleydt es voe(r) twee rinssche gulden(en) erffelijck
//
totte(n) goeden jans wijlen crupelants des oud(en) ende/
jans wijle(n) crupelants des jonge(n) en(de) willems/
crupelants gelijck dat blijcke(n) mach naed(en) bescheid(en)/
d(air)af wesen(de) dat selve beleyt en(de) schoutbrief in wes(en)/
blive(n) sal om in gevalle zij in desen gebreck/
hadde in geheel oft deel huer gebreck metten/
selve(n) beleyde oft schoutbrief te moege(n) v(er)halen/
en(de) des zij and(er)sins uut saken van desen soud(en)/
moege(n) in gebreke sijn en(de) faut(en) ende and(er)s niet/
Ende soe wa(n)neer dat dese rint(en) afgequeten/
sulle(n) wesen dat tselve beleyt alsdan en(de) schult/
br(ieven) dairuut dese sak(en) spruten(de) comen te nyeute/
gedaen sal werd(en) gestaen(de) altijt met eender/
betalinge(n) van twee rinssche gulden(en) erffelijck/
den pe(n)ninck xviii en(de) den co(m)me(r) reste(re)nde (et)c(etera) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters