SAL7384, Act: V°338.3 (615 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°338.3  
Act
Date: 1491-02-10

Transcription

2020-02-10 by fernand BERTRAND
Met sulk(er) conditien dat elck hue(re)r he(m) op ende/
tege(n) den ande(re)n en(de) zijn goed(en) en(de) erfg(enamen) sal moege(n)/
behulpe(n) tallen tijde(n) alst he(m) gelieft om elck hue(re)r/
tott(er) lossinge(n) te come(n) vand(en) ande(re)n vand(er) obligac(ien)/
voirs(creven) en(de) dat elck hue(re)r aend(en) ande(re)n en(de) zijn/
goede en(de) erfgename(n) met desen bekynne sal/
moege(n) verhale(n) alle v(er)legge coste(n) laste(n) schade(n)/
en(de) prame(n) die zij hebbe(n) en(de) lijde(n) oft die he(m)/
gebue(re)n soud(en) moege(n) bij fauten van betalinge(n)/
vande(n) jairlijcschen pachte vanden gedeelte/
der ande(re)n voirs(creven) oft bewijsseniss(en) der selv(er) in/
e(n)nige(r) manie(re)n cor(am) eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters