SAL7384, Act: V°375.2 (691 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°375.2  
Act
Date: 1491-03-02

Transcription

2020-10-01 by Greet Stevens
Item meest(er) jan de vive(n)giez cyrurgijn heeft geloeft/
joese van ghiseghe(m) vijff rinssche gulden(en) te/
xx stuv(er)s tstuck en(de) vier stuv(er)s te betalen(e) den eene(n)/
rinsgulden(en) d(air)af te beloken(en) paessche(n) naistcomen(de)/
den ande(re)n te beloken(en) sinxen(en) d(air)nae den derde(n)/
tons(er) liev(er) vrouwe(n) halfoeghst d(air)nae den vierde(n)/
xiiii nachte(n) nae loven(e) kermesse d(air)nae en(de) tsurplus/
te weten(e) xxiiii stuv(er)s s(in)te m(er)tensmesse d(air)nae/
v(er)volgen(de) quol(ibet) ass(ecutu)[m] Met conditien waer de/
voirs(creven) meest(er) jan e(n)nigen t(er)mijn liet ov(er)gaen sond(er)/
betalen dat dan al gevallen sal sijn Ende dat/
de voirs(creven) joes sal moege(n) gaen panden ten huyse/
des voirs(creven) meest(er)s jans sond(er) e(n)nich voirde(r) recht/
te derve(n) sueken cor(am) hove burg(imagistr)[o] et plu(r)ib(us) aliis/
de cons(ili)[o] martii ii[a]
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Add. 1

Transcription

2020-10-01 by Greet Stevens
Vacat de (con)se(n)su/
judoci m(ar)tii xii/
a(nno) xciiii stilo/
brab(antie)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters