SAL7384, Act: V°391.2 (712 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°391.2  
Act
Date: 1491-03-08

Transcription

2020-05-06 by fernand BERTRAND
Want lodewijck cobbelgiers als procur(eur) yden vand(er)/
poirten weduwe jans wijle(n) stamelairt geleydt/
sijnde nae des(er) stadt recht voir sijn wettich gebreck/
uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot allen/
den goeden beyde have en(de) erve jans wijle(n) herdans/
en(de) jans wijlen clerck geheete(n) cropele soe wair die/
gelegen sijn hem met brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n)/
aenden meye(r) van zichen(en) oft zijne(n) stadhoude(r) te/
nurode Alle deselve goede behoirlijck heeft doen/
leve(re)n ende den kinde(re)n ende erfgename(n) d(er) voirs(creven)/
p(er)sone(n) dach van rechte te compare(re)n inde banck/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) doen besceyden/
oft zij hen tegen deselve leveri(n)ge hadd(en) wille(n)/
oppone(re)n Aldair zij op heden als ten verstreken(en)/
dage nyet gecompareert en zijn noch procur(eur)/
van hue(re)n wege(n) de voirs(creven) procur(eur) altijt compa/
re(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de) soe verre dat/
de scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers nae dat/
hen bij rappoirte wout(er)s van boenrode des(er)/
stadt bode behoirlijck gebleken heeft de voirs(creven)/
leveringe en(de) dach besceydinge gesciet te sijne/
gewesen hebben voir een vonnesse Wair de/
wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydden nyet en com/
pareert ten opstaen(e) smeyers ende der scepen(en)/
datmen den selve(n) geleydden houden soude/
inde macht van sijnen beleyde scepen(en) brieve(n)/
en(de) leveringen alsoe verre alst noch voir/
scepen(en) come(n) es In scampno martii viii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters