SAL7384, Act: V°392.2-R°393.1 (715 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°392.2-R°393.1  
Act
Date: 1491-03-08

Transcription

2020-03-16 by fernand BERTRAND
Nae dien dat tot div(er)sen stonden en(de) dagen van/
rechte voir meye(r) en(de) scepen(en) sijn gecompareert wille(m)/
lobbe als geleydt uut crachte van zeke(re)n scepen(en)/
brieve(n) tot allen den goed(en) jans grootjans dairtege(n)/
de werdi(n)ne desselfs jans mits absen(tie) van hem/
gecomp(ar)eert es om deselve hue(r) gelev(er)de goede/
te verantweerde(n) Aldair de voirs(creven) p(ar)tien te weten(e)/
de voirs(creven) werdi(n)ne versocht heeft ende gehoept/
in alsoe v(er)re als willem niet voirts en voere/
ende aen en sprake dat zij ende hue(r) goede van/
zijne(n) vervolghe in desen ontslage(n) soude wordd(en)/
tot welke(n) daige als op heden de voirs(creven) willem
//
niet en compareerde noch niemant van zijne(n) wege(n)/
versueken(de) alsoe deselve werdi(n)ne als bove(n) ende/
vande(n) gerichte ontslage(n) te wesen gem(er)ct dat zij/
langhe en(de) breet gevolght hadde sond(er) dat deselve/
wille(m) sijn saken hadde pijne(n) in desen te vorde(re)n Es/
gewesen t(er) manissen smeyers bijd(en) scepen(en) geliefde/
lijsbette(n) sclercx werdi(n)ne des voirs(creven) jans grootjans/
oft hue(re)n procur(eur) hue(r) p(rese)ntacie en(de) versueck in desen/
te doen theeken(en) dat zij dat doen mochte In sca(m)pno/
martii viii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters