SAL7384, Act: V°413.4-R°414.1 (752 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°413.4-R°414.1  
Act
Date: 1491-03-18

Transcription

2020-07-04 by fernand BERTRAND
Item adriaen van rijckele sone wijle(n) g(or)ts/
wonen(de) tot oerbeke in p(rese)ntia heeft gekindt/
en(de) gelijdt gehave(n) en(de) ontfange(n) te hebben(e)/
van bruede(r) pete(re)n van ha(m)me professe ende/
ond(er)pater des godshuys vand(en) cellebruede(re)n/
bynne(n) d(er) stadt van dyest inden name desselfs/
goidshuys de so(m)me van twe en(de) twintich/
rinsgulden(en) te xx stuv(er)s tstuck ende dat
//
voe(r) alsulken coepe van drie boende(re)n boschs geleg(en)/
te beckevoirt opde vaert tusschen des co(m)mandeurs/
van beckevoirt boschs aen deen zijde en(de) jans cnoep/
aen dande(r) gelijck men tselve te leen hult vand(er)/
jouffr(ouwen) van hamele die tselve goidshuys tegen/
den selve(n) adriane gecocht en(de) gecregen heeft Scelden(de)/
de voirs(creven) adriaen van rijckele den selve(n) goidshuyse/
vand(en) selve(n) xxii rinsgulden(en) volcomelijck quite/
Promitt(ens) null(aten)[(us)] alloqui aliquo iu(r)e spi(r)i(tu)ali vel/
s(e)c(u)lari Sed war(andizare) erga quoscu(m)q(ue) p(ro)ut cor(am) duffle/
buetsele martii xviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters