SAL7384, Act: V°454.3-R°455.1 (818 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°454.3-R°455.1  
Act
Date: 1491-04-15

Transcription

2020-09-24 by fernand BERTRAND
Allen den ghene(n) dat wij goirdt h(er)meyes substitudt/
he(re)n machiels absoloens ridd(er)s borg(er)meest(er)s der/
stadt van loven(e) in zijnd(er) tegewoirdig(er) absen(tie) arnt/
van hove borg(er)meest(er) gielis van duffle henr(ick)/
pynnock arnt vyncke scepen(en) raes van grave(n)/
goirdt vand(en) b(er)ghe loenijs van udekem henr(ick)/
vand(er) borch henr(ick) van pulle wout(er) van langrode/
jan roelofs geswoirne vand(en) geslechte(n) henrick oeghe/
willem vand(er) dijle(n) gheert carbeel willem tybe
//
en(de) piet(er) vand(er) dijlen al(ia)s van haecht geswoirne va(n)d(en)/
ambachte(n) d(er) selve(r) stadt in p(rese)ntia hebben geconstitueert/
(et)c(etera) ind(en) name en(de) van wegen d(er) selv(er) stadt en(de) volcome(n)/
macht gegeve(n) he(re)n lodewijcke pynnock ridde(r) hoefmeest(er)/
eertsh(er)toge(n) ph(ilip)s van oist(er)rijck (et)c(etera) hee(re) t(er) horst en(de) tot/
velpe(n) meye(r) van loven(e) he(re)n en(de) meeste(re)n coenrarde de/
sarto licentiaet ind(en) recht(en) en(de) meeste(re)n ph(ilip)e vand(en)/
neele om volcomelijck te besoingnie(re)n en(de) te sluyte(n)/
vand(er) voirs(creven) stadt wege(n) met mijns he(re)n genad(en) van/
luydick oft zijne(n) geco(m)mitteerd(en) in desen aengaen(de)/
den geestelijcken hove van luydick nu t(er)tijt bi(n)ne(n)/
d(er) stadt van dyest reside(re)nde om tselve in des(en)/
stadt te moege(n) crijgen Ende alles gheens in dien/
te doene des deselve procur(eur)s nae gelegenth(eit) d(er) sake(n)/
bevi(n)den sulle(n) behoiren(de) altijt ten mi(n)sten coste en(de)/
laste van des(er) stadt soe zij best zullen co(n)ne(n) en(de)/
moege(n) gelijck dat tselve tande(re)n tijd(en) bijd(en) leden/
van des(er) stadt geordineert es te geschien ende/
gedaen te wordden d(air)aff te ov(er)comen en(de) te appoi(n)te(re)n/
als oft wij selve tegewoirdich aldair wa(r)en Geloven(de)/
ind(en) name vand(er) selv(er) stadt vast gestentich en(de) van/
werden te houd(en) en(de) te hebben tgheene des bijd(en)/
selve(n) procur(eur)s in desen gedaen en(de) gevord(en) sal sijn/
alsoe dat genoech sal moege(n) wesen cor(am) lyefke(n)r(ode)/
buetsele aprilis xv
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters