SAL7384, Act: V°456.2-R°457.1 (823 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°456.2-R°457.1  
Act
Date: 1491-04-20

Transcription

2020-09-27 by fernand BERTRAND
Item al eest dat de voirs(creven) acht rinssche gulden(en)/
lijfpen(sien) alleene staen ende gesedt sijn ten live d(er)/
voirs(creven) lijsbette(n) d(er) wed(uwen) Soe es nochtan tussche(n)/
hue(r) ende den voirs(creven) pete(re)n ond(er)sproken alsoe v(er)re/
alse deselve lijsbeth in hue(re)n testame(n)te en(de) uuyt(er)ste(n)/
wille sond(er) wed(er)roepen dat soe ordineert ende/
d(air)bij blijft dat de twee vand(en) selve(n) acht rinsguld(en)/
lijfpen(sien) alleene t(er) selv(er) lijsbette(n) live staen(de) oick blive(n)/
sulle(n) ten live van mag(rie)ten boens hue(re)r nichten
//
op dat sij d(er) selv(er) lijsbette(n) ov(er)leefde en(de) huer alsdan/
deselve twee rinsgulden(en) vand(en) acht rinsgulden(en)/
voirs(creven) huer leefdaige lanck te heffen gelijck vo(r)e geont/
en(de) gelaten sal hebben dat in dien gevalle en(de) and(er)s/
nyet deselve peet(er) gehoud(en) sal sijn d(er) selv(er) magriete(n)/
huer leefdaige lanck nad(er) voirs(creven) lijsbette(n) doot oft/
sij huer ov(er)leeft deselve twee rinsgulden(en) va(n)d(en) achte(n)/
voirs(creven) xx daige van april jairlicx te betalen(e) quol(ibet)/
ass(ecu)[tu(m)] It(em) al eest dat den voirs(creven) hollansguld(en) erffelijck/
int geheele mede int wairscap begrepen staet soe/
heeft nochtan deselve lijsbeth gekindt dat de/
voirs(creven) peet(er) hue(r) deen hellicht van dien erflijck afgeq(uij)t/
ende d(air)af v(er)nuecht heeft mette(n) acht(er)stelle van dien/
alsoe dat de(n) selve(n) peete(re)n dien aen sijn portie va(n)d(en)/
voirs(creven) co(m)me(re)n d(air) zij die goede op gewarandeert heeft/
afslach jairlicx sal doen en(de) gebue(re)n en(de) dat sijn/
voirs(creven) portien en(de) gedeelte(n) vand(en) goed(en) voirs(creven) d(air)aff/
jairlicx en(de) erflijck verlicht en(de) verdragen sulle(n) sijn/
cor(am) eisdem
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters