SAL7384, Act: V°458.2-R°459.1 (825 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°458.2-R°459.1  
Act
Date: 1491-04-21

Transcription

2020-09-27 by fernand BERTRAND
Want jan van colen als procur(eur) d(er) weduwen/
thielmans wijlen van schoene(n)berghe geleydt/
sijnde nae des(er) stadt recht voir sijn wettich gebreck/
uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot alle(n)/
den goeden beyde have en(de) erve jans wijlen/
kerreman jans wijle(n) de cock jans wijle(n) sloecx/
geheete(n) stas en(de) gheerts wijle(n) vanden berghe/
geheete(n) de smet soe wair die gelegen sijn hem/
met eene(n) open(en) placate van des(er) stadt gescr(even)/
aen alle(n) officie(re)n oft hue(re)n stedehoude(re)n alle deselve/
goede behoirlijck heeft doen leve(re)n ende claese/
barbier de goede des voirs(creven) wijle(n) jans kerrema(n)/
d(er) weduwen des voirs(creven) wijle(n) jans de cock alle/
de goede desselfs jans den kinde(re)n en(de) erfgename(n)/
des voirs(creven) wijle(n) jans sloecx geheete(n) stas alle/
de goede desselfs jans en(de) der weduwen des/
voirs(creven) wijle(n) gheerts vanden b(er)ge geheete(n) de smet/
en(de) hue(re)n tegewoirdig(en) man Alle de goede dessels/
wijlen gheerts houden(de) en(de) hantplichten(de) [zijn] dach
//
van rechte te compare(re)n inde banck voir meye(r)/
ende scepen(en) van loven(e) doen besceyden oft zij hen/
dair tegen hadden willen oppone(re)n Aldair zij op/
heden als ten verstreken(en) niet gecompareert en zijn/
noch procur(eur) van hue(re)n wegen de procur(eur) des voirs(creven)/
jans van colen altijt compare(re)nde en(de) trecht voirt/
versueken(de) Soe verre dat de scepen(en) van loven(e)/
t(er) manissen smeyers nae dat hen bij rappoirte/
en(de) cleernissen cornelis reyns des(er) stadt bode behoirlijck/
gebleken heeft de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach besceydi(n)ge/
gesciet te sijne bijd(en) meyers van loenbeke hulleb(er)ge/
ende ov(er)ijssche gewesen hebben voir een vonnesse/
Wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydden niet en/
compareert ten opstaen(e) smeyers ende d(er) scepen(en)/
datmen den selve(n) geleydden houd(en) soude inde/
macht van sijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) en(de)/
leveringe(n) alsoe verre alst noch voir scepen(en)/
comen es In scampno aprilis xxi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters