SAL7384, Act: V°466.3-V°467.1 (838 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°466.3-V°467.1  
Act
Date: 1491-04-26

Transcription

2020-10-08 by fernand BERTRAND
Eene sceydinge ende deylinge geschiet ende gemaict/
sijnde tusschen pete(re)n van malroye en(de) gertruyden/
dyntens sijnd(er) werdi(n)nen t(er) eenre ende jacoppe/
frissens als vad(er) ende momboir ind(en) name en(de)/
van wegen m(ar)griete(n) frissens sijnd(er) docht(er) die hij/
behoud(en) heeft van lijsbette(n) wile(n) dyntens sijne(n)/
yerste(n) wive sust(er) d(er) voirs(creven) g(er)truyde(n) ond(er) hue(r) daige/
sijnde die hij h(ier)inne als zij tot hue(re)n jae(re)n come(n)/
sal sijn geloeft heeft te v(er)vangen ten bijsijne met
//
wille weten(e) ende consente van reyne(re)n dyntens/
oem d(er) voirs(creven) m(ar)griete(n) frissens affirme(re)nde deselve/
vad(er) en(de) oem dat dit gesciet es ind(en) meesten orber/
d(er)selv(er) m(ar)griete(n) t(er) ande(re) vand(er) geheeld(er) ca(m)men geheete(n)/
den vosse(n)stert mett(er) schue(re)n huysen hove(n) stallen ende/
allen den toebehoirte(n) gelegen inde bieststrate tussche(n)/
de voe(r) ald(air) t(er) eenre en(de) henr(icke) de pruyte(re) op dande(re)/
strecken(de) acht(er)w(er)t tot aen de slachmoelen Ende va(n)d(en)/
halve(n) boend(er) lants gelege(n) buyte(n) d(er) groefpoirte(n) welke/
goede voirs(creven) den voirs(creven) twee p(ar)tien half ende half/
in deylinge(n) gevalle(n) sijn voir scepen(en) van loven(e) tege(n)/
hue(r) medeerfgename(n) gelijck dat blijct met scepen(en)/
br(ieven) van loven(e) d(air)op gemaict m(ar)tii xxix lestleden/
Te deylen/
Soe sijn bleve(n) ende gevallen den voirs(creven) peete(re)n/
van maelroye en(de) sijnd(er) huysvrouwen de voirs(creven) geheele/
goede met hue(re)n toebehoirten in allen d(er) maten en(de)/
op alle de co(m)me(re)n en(de) lasten soe die beyde den p(ar)tien/
voirs(creven) inde voirdeylinge vo(r)e geruert in deyli(n)ge(n)/
gevallen sijn t(er)mi(ni)s debit(is) p(er)solven(dis) Ende voirtmeer/
op eene(n) voirde(re)n co(m)mer van drie ende eene(n) halve(n)/
rijd(er)s te xxvi stuv(er)s tstuck bone et fort(is) monete erff(elijck)/
chijs ende rinten jairlijcx tsint jansmesse vallen(de)/
en(de) opde(n) wissel te loven(e) te leve(re)n d(er) voirs(creven) m(ar)griete(n)/
frissens en(de) hue(re)n nacomelinge(n) tot eeuwige(n) daigen/
ende dyerste betalinge vand(en) selve(n) drie en(de) eene(n)/
halve(n) rijd(er)s ierst inne te gaene van s(in)t jansmesse/
naistcomen(de) ov(er) een jair en(de) niet eer Met vorw(er)d(en)/
dat de voirs(creven) peet(er) van malroye en(de) sijn huysvr(ouwe)/
de voirs(creven) erfrinte van drie en(de) eene(n) halve(n) rijd(ers)/
lossen en(de) afquite(n) sulle(n) moege(n) alst hen belieft elke(n)/
geheele(n) pe(n)ninck d(air)aff met achtien gelijcke(n) pe(n)ni(n)g(en)/
en(de) met vollen rinte(n) Hanc quoq(ue) et sat(isfacere) d(i)c(t)us p(ate)r/
no(m)i(n)e et ex p(ar)te d(i)c(t)e sue filie prout cor(am) buets(ele) vynck/
aprilis xxvi
//
Item sijn d(er) voirs(creven) m(ar)griete(n) frissens gevalle(n) in/
hue(r) deylinge de voirs(creven) drie ryd(er)s en(de) eene(n) halve(n)/
erffelijck opde voirs(creven) geheele goede te vallen te/
betalen en(de) met vorw(er)den van afquite(n) gelijc vo(r)e/
Hanc quoq(ue) et sat(isfacere) prout cor(am) eisdem
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters