SAL7384, Act: V°470.3-R°471.1 (842 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°470.3-R°471.1  
Act
Date: 1491-04-27

Transcription

2020-10-07 by fernand BERTRAND
Uuyt dien dat h(er) reyne(r) mailfer prieste(r) als procur(eur)/
van marien de favetrop zijnd(er) moed(er) heeft doen/
lesen bijd(en) raide vand(er) stadt een contracte voir/
scepen(en) van loven(e) gepasseert en(de) bekindt d(er) voirs(creven)/
marien bij andriese mailfer nove(m)br(is) vi a(nn)[o] lxxxvii/
van drie mudde(n) tarwen erffel(ijck) d(air)af den scepen(en) br(ief)/
geformeert en(de) bijde(n) voirs(creven) hee(re)n reyne(re) die dien/
hadde doen make(n) ewech was ende te kynne(n)/
gegeve(n) hoe dien br(ief) hem ongereet was gewordd(en)/
ende hadde die verlore(n) als dat hijs nerge(re)ns en/
wist te vynde(n) noch te crige(n) dwelck gebuert was/
bynne(n) des(en) tijde vand(er) orloge(n) hoe wel nochta(n) dien/
niet gequete(n) noch quijtgescouwen was mair noch/
in wesen(e) behoirde te zijne gelijck de voirs(creven) andries/
de bekind(er) en(de) sculde(r) van dien dat op heden voir/
twee getuyge(n) dair hijs he(m) toegedroech dat selve/
openbairlijck bekindt hadde Soe sijn d(air)op deselve/
getuyg(en) bij eede ov(er)hoert ende want zij de(n) selve(n)/
hee(re)n reyne(re) volcomelijck gestond(en) dat de voirs(creven)/
andries dat op hede(n) alsoe bekindt hadde Soe es
//
den selve(n) he(re)n reyne(re) d(air)om geconsenteert bijden/
raide vand(er) stadt reformatie vanden selve(n) br(ief)/
om d(air)mede met rechte te behulpen In cons(ili)[o] opidi/
aprilis xxvii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters