SAL7384, Act: V°472.2 (846 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°472.2  
Act
Date: 1491-04-28

Transcription

2020-10-13 by fernand BERTRAND
Want joh(ann)es van nuwenborch als procur(eur) hee(re)n/
machiels absoloens ridd(er)s geleydt sijnde nae des(er)/
stadt recht voir zijn wettich gebreck uut crachte/
van scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot allen den goede(n)/
beyde have en(de) erve jans wijle(n) van ophem en(de)/
jans heyns soe wair die gelegen sijn hem met/
brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n) aend(en) meye(r) van/
bierbeke oft zijne(n) stadhoude(r) te s(in)t jorijs te weerde/
Alle deselve goede behoirlijck heeft doen leve(re)n/
ende d(er) weduwen des voirs(creven) wijle(n) jans en(de)/
den voirs(creven) ja(n)ne heyns dach van rechte te/
compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van/
loven(e) doen besceyden oft zij hen tege(n) deselve/
leveringe hadd(en) wille(n) oppone(re)n Ald(air) zij op hed(en)/
als ten verstreken(en) daige nyet gecompareert/
en zijn noch procur(eur) van hue(re)n wege(n) de voirs(creven)/
p(ro)cur(eur) hee(re)n machiels altijt compare(re)nde en(de) trecht/
voirt versueken(de) soe verre dat de scepen(en) van/
loven(e) t(er) manissen smeyers nae dat hen bij/
rappoirte en(de) cleernissen wout(er)s van boenrode des(er)/
stadt bode behoirlijck gebleken heeft de voirs(creven)/
leveri(n)ge en(de) dach besceydinge gesciet te sijne/
gewesen hebben voir een vonnesse wair de wed(er)p(ar)tie/
des voirs(creven) geleydden niet en compareert ten/
opstaen(e) smeyers en(de) d(er) scepen(en) datme(n) de(n) selve(n) geleydd(en)/
houd(en) soude inde macht van sijne(n) beleyde scep(enen)/
brieve(n) en(de) leveringe(n) alsoe v(er)re alst noch voir scep(enen)/
comen es In scampno aprilis xxviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters