SAL7384, Act: V°472.3-R°473.1 (847 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°472.3-R°473.1  
Act
Date: 1491-04-28

Transcription

2020-10-11 by fernand BERTRAND
Want h(er) jacop de roux p(ri)est(er) als geleydt nae des(er)/
stadt recht voir sijn wettich gebreck uut crachte/
van scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot allen den goed(en)
//
beyde have ende erve arnts de mont ende jans/
le charlier soe wair die gelegen sijn hem met brieve(n)/
van des(er) stadt gescreve(n) aend(en) meye(r) van roux miroir/
oft zijne(n) stadhoude(r) alle deselve goede behoirlijck/
heeft doen leve(re)n en(de) den voirs(creven) arnde en(de) ja(n)ne dach/
van rechte te compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loven(e) doen besceyde(n) oft zij hen tege(n) deselve/
leveringe hadd(en) willen oppone(re)n Aldair zij op hed(en)/
als ten verstreken(en) daige nyet gecompareert en zijn/
noch procur(eur) van hue(re)n wegen den voirs(creven) geleydd(en)/
altijt compare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de) Soe/
verre dat de scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers/
nae dat hen bij rappoirte en(de) cleernissen wout(er)s/
van boenrode des(er) stadt bode behoirlijck gebleken/
heeft de voirs(creven) leveringe en(de) dach besceydinge/
gesciet te sijne gewesen hebben voir een vonnesse/
wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydden nyet en/
compareert ten opstaen(e) smeyers en(de) d(er) scepen(en) datme(n)/
de(n) selve(n) geleydden houd(en) soude inde macht van/
sijne(n) beleyde en(de) scepen(en) brieve(n) en(de) leveri(n)gen alsoe/
v(er)re alst noch voir scepen(en) comen es Behalve(n)/
lodewijckx van schore secretar(is) d(er) stadt van loven(e)/
onv(er)let van zijne(n) beleyde dat hij seecht uwer/
te hebben(e) op deselve goede soe v(er)re dat soe es en(de)/
and(er)s niet In scampno aprilis xxviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters