SAL7384, Act: V°486.3 (866 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°486.3  
Act
Date: 1491-05-09

Transcription

2020-10-23 by fernand BERTRAND
Item de voirs(creven) meest(er) [jan] vand(en) walle al(ia)s de mota heeft/
geloeft pauwelse de verwe(re) dat hij t(er) manissen/
desselfs pauwels de(n) selve(n) pauwelse oft yeman(de) and(er)s/
dien den selve(n) pauwelse gelieve(n) sal guedinge en(de)/
vestich(eit) behoirlijck doen sal voir scepen(en) van loven(e)/
van alsulke(n) twee rinsgulden(en) erffelijck te xx stuv(er)s/
tstuck bone monete als hij jairlijcx heffen(de) es aen en(de)/
op een huys en(de) hoff mette(n) gebruycke van eene(n) doirga(n)ge/
mett(er) poirte(n) ald(air) toebehoiren(de) machiele van potsuynsb(er)ge/
gelege(n) inde steenstrate tussche(n) de goede desselfs/
machiels t(er) eenre en(de) den voirs(creven) doirga(n)ge t(er) ande(r) zijd(en)/
cor(am) eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters