SAL7384, Act: V°519.2 (927 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°519.2  
Act
Date: 1491-05-27

Transcription

2020-12-22 by fernand BERTRAND
Nae dien jacop de witte de oude sone wijle(n) jans/
d(er) stadt te kynne(n) gegeve(n) heeft de gelegenth(eit) van he(re)n/
willem(me) de witte sijne(n) brued(er) canonick van cam(er)rick (et)c(etera)/
als dat hij in alsulke(n) pointe en(de) stad(en)? was va(n) siecte(n)/
en(de) begavi(n)gen gods dat hij he(m) selve(n) nyet en conste rege(re)n/
noch bewege(n) in live noch in goede bege(re)nde alsoe/
mo(m)bours vand(er) wet geordineert te wordd(en) om sijn/
goed(en) en(de) rinte(n) op te heffen(e) en(de) te r(e)geren(e) verschene(n) en(de)/
te v(er)schijnen(e) als dat beho(r)en soude tot desselfs sijns/
brued(er)s profijte alsoe lange hij leve(n) soude heeft den/
raidt bevi(n)den(de) de voirs(creven) beg(eer)te en(de) peticie r(e)delijck/
geordineert en(de) gestelt mo(m)bours en(de) r(e)geerd(er)s desselfs/
he(re)n willems jacoppe(n) sijne(n) brued(er) voirs(creven) en(de) tot/
hem gevuecht willem(me) van lele als maech d(er)/
selv(er) gebruede(re)n om in desen dbeste te doene alsoe/
dat behoirt en(de) mo(m)bours sculdich sijn van doene/
op rekeni(n)ge en(de) and(er)ssins In cons(ili)[o] opidi maii xxvii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-05 by Dieter Peeters