SAL7384, Act: V°530.2 (935 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°530.2  
Act
Date: 1491-05-30

Transcription

2020-12-28 by fernand BERTRAND
Item de voirs(creven) wille(m) ende laureys tybe t(er) eenre/
ende h(er) henrick priest(er) gheert ende adam de/
cock gebruede(re)n t(er) ande(re) hebbe(n) geloeft malcande(re)n/
tontheffen(e) deen p(ar)tie dande(re) vand(er) hellicht/
vand(en) voirs(creven) twee croene(n) erffelijck soe wel vand(en)/
principale als vande(n) pachte(n) die namaels/
d(air)aff v(er)schijne(n) zulle(n) moege(n) met coste en(de) co(m)me(r)/
zij wa(r)en van rechte oft ande(re) die enige d(er) selv(er)/
p(ar)tien d(air)om soud(en) moege(n) lijde(n) in enig(er) manie(re)n/
cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-05 by Dieter Peeters