SAL7384, Act: V°557.2 (987 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°557.2  
Act
Date: 1491-06-13

Transcription

2021-02-04 by fernand BERTRAND
Item jan vande(n) bossche van s(in)te pet(er)srode die soe/
hij seeght op heden dach heeft bij scepen(en) vonnesse/
van wynge dair hij tege(n) willem(me) van ov(er)wynge/
in gedinge gestaen heeft te compare(re)n voir de wet/
alhier tege(n) den selve(n) willem(me) ende willem tege(n)/
hem ende beslicht te nemen(e) bijd(er) stadt vand(er) q(ue)stien/
die sij sond(er)linge uutstaen(de) hebben uut saken/
vand(er) uutsprake(n) tusschen hen bij goede mans/
tande(re)n tijde(n) gedaen aengaen(de) den rinsguld(en)/
sjaers den selve(n) willem(me) te bevestige(n) uut sake(n)/
van eene(n) peerde dat de voirs(creven) jan tande(re)n tijde(n)/
tege(n) den selve(n) willem(me) gecocht heeft dair de/
voirs(creven) willem geroepen sijnde nyet gecompareert/
noch bevonden en es heeft hem deselve jan/
te rechte gep(rese)nteert om den vonness(en) d(er) scep(enen)/
van wynge voirs(creven) genoech te sijne cor(am) oeghe/
substi(tu)[to] burg(imagistr)[o] borch pulle consiliar(iis) junii xiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-05 by Dieter Peeters