SAL7384, Act: V°78.2-R°79.1 (128 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°78.2-R°79.1  
Act
Date: 1490-08-06

Transcription

2018-10-13 by fernand BERTRAND
Item gheert cleynwerck van leefdale heeft gelooft/
den ghemeyne(n) ond(er)sete(n) sdorps voirs(creven) eve(n) verre/
den selve(n) dorpe oft enige(n) vand(er) ond(er)sete(n) ald(air)/
enige(n) cost last oft prame(n) gebuerde vande(n) meye(r)/
van vilvoirde(n) oft yeman(de) and(er)s van dat die/
vande(n) selve(n) dorpe he(m) mett(er) so(m)men van acht/
rinsgulden(en) te xx stuv(er)s tstuck bone monete/
te baten come(n) inde(n) verliese dat hij gehadt/
heeft met enigen toeseggen(e) bij hem gedaen/
vand(en) pe(n)ninge(n) die hem bertele(n) va(n) maelcote/
afgewonne(n) heeft zwaird(er) en(de) lestig(er) da(n) die vand(en)/
dorpe die die sculdich mochte(n) sijn meynde(n) dat/
zij sculdich wae(re)n te geve(n) dat hij hen en(de) eene(n) yeg(eliken)/
va(n) he(n) d(air)af innestae(n) sal en(de) losse(n) en(de) ontheffe(n) en(de) oick/
allen costen die zij dairom souden moege(n)/
lijden kennen(de) deselve gheert dat deselve/
vanden dorpe hem hier inne te bate(n) come(n)/
ter liefden en(de) beden hee(re)n lodewijckx pynnock
//
ridde(r) meye(r) van loven(en) ende oick bij ond(er)wijse/
ende middele vande(n) borg(er)meest(er) en(de) raide vand(er)/
stadt van loven(en) cor(am) lyefkenrode vynck/
augusti vi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-01 by Dieter Peeters