SAL7385, Act: R°122.2-V°122.1 (249 of 1086)
Search Act
previous | next
Act R°122.2-V°122.1  
Act
Date: 1491-09-28
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2019-10-31 by kristiaan magnus
Villicus lovaniens(is) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit lambertu(m)/
duffay seniore(m) ad o(m)nia et sing(ula) bona i(m)mo(bili)[a] et he(re)ditaria godefridi/
luyten ubicu(m)q(ue) locoru(m) tam infra lovaniu(m) q(uam) extra in p(at)ria braban(tie)/
sit(a) in mansionibus domibus curt(ibus) t(er)ris ar(abilibus) pratis pascuis silvis/
vineis censu t(re)censa redditibus et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is) pro cert(is)/
recognitio(n)ibus et promissionib(us) conscript(is) in l(itte)ris scabinoru(m) lovan(iensium)/
quaru(m) tenor sequit(ur) in hec verba It(em) goirdt luyten nut(er)tijt wonen(de)/
te gestal int hoff lamberts duffay in p(rese)ntia heeft bekindt o(n)tfa(n)g(en)/
te hebben(e) vande(n) selve(n) lambeerde duffay in preste tscheens des/
h(ier)nae volght Te weten(e) ierst elff rinsgulden(en) te twintich stuv(er)s/
tstuck mu(n)te nut(er)tijt cours en(de) loep hebben(de) en(de) vi(½) stuv(er)s It(em)/
noch een peert van acht gelijck(er) rinsgulden(en) It(em) noch een ander/
peert van vijff gelijck(er) rinsgulden(en) It(em) noch twintich mudd(en)/
corens pag(amenti) cu(m) vanno mate van loven(en) en(de) vierthien mudde(n)/
soe haver soe g(er)ste pag(amenti) ut(supra) ende heeft geloeft de voirs(creven) goirdt/
den selven lamberde de voirs(creven) presten wed(er) te geven(e) en(de) te/
betalen(e) Te weten(e) deen hellicht d(aer)aff te halff oeghst naistc(omende)
//
en(de) dand(er) hellicht ten affscheyden(en) van sijne(n) jairschae(re)n/
Met conditie(n) oft de voirs(creven) goirdt sijne voirs(creven) jairschae(re)n/
niet en voldede oft den t(er)mijn van xii jae(re)n gelijck/
dat deselve pechtinge inhoud(en) mach de voirs(creven) hove/
niet en hielde dat dan in dien gevalle deselve goirdt/
dien alsdan sal sculdich sijn ov(er)televe(re)n en(de) te betalen/
quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] cor(am) lyefkenrode hoeve(n) m(ar)tii ix li(br)[o] xc/
et habuit que(re)las hiis int(er)fueru(n)t h(er)meys hove septe(m)br(is)/
xxviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-08-11 by Agata Dierick