SAL7385, Act: R°129.2 (263 of 1086)
Search Act
previous | next
Act R°129.2  
Act
Date: 1491-10-04

Transcription

2020-07-19 by kristiaan magnus
Allen dat her jan shesen prieste(r) als executeur vande(n)/
testamente wijlen m(ar)grieten wijlen van grousselt wed(uwe)/
arnts wijlen bacx heeft geconstitueert gesedt volcome(n)/
macht p(ro)curatie ende auc(tori)teyt gegeven janne van/
thienen gheerde duegens al(ia)s de gruyte(re) jacoppe/
witteman arnde van vroenhoven librechte jacops/
aut alle sijn saken (et)c(etera) in mel(iori) forma Promitt(ens)/
rat(um) renu(n)cians salvo iusto calculo cor(am) pynnock/
burg(imagistr)[o] hove nausnyde(re) scabinis octobr(is) quarta
ContributorsKarel Embrechts
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-08-11 by Agata Dierick