SAL7385, Act: R°299.2-V°299.1 (580 of 1086)
Search Act
previous | next
Act R°299.2-V°299.1  
Act
Date: 1492-01-14

Transcription

2019-05-19 by kristiaan magnus
Want peet(er) behon die uut crachte van scepen(en) brieve(n) van/
loven(en) nad(er) selv(er) stadt recht voir sijn wettich gebreck/
come(n) ende geleydt es onder den ande(re)n tot alle(n) den/
goede(n) beyde have ende erve hubrechts noytens marien/
van pape(n)broeck zijnd(er) huysvrouwen ende wout(er)s/
vrancx soe wair die gelegen zijn hem met brieven/
van des(er) stadt gescreven aenden meye(r) van hale(n)/
oft zijnen stadhoude(r) te zoerbeemde alle de selve/
goede behoirlijck heeft doen leve(re)n ende den selve(n)/
hubrechte ende zijnd(er) huysvrouwen ende woute(re)n/
vrancx dach van rechte alhier te compare(re)n inde/
banck voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) oft/
zij hen dairtegen hadden willen oppone(re)n doen/
bescheyde(n) es g Ald(air) zij op hede(n) niet comen/
en zijn noch nyema(n)t van hue(re)n wegen/
/ den voirs(creven) geleydden compare(re)nde ende trecht/
voirt versueken(de) soe hebbe(n) de scepen(en) va(n) love(n)/
t(er) manissen smeyers nae dat hen behoirlijck heeft/
gebleken bij rapporte baudewijns bellens des(er) stadt/
geswoirne(n) bode tvoirs(creven) exploit behoirlijck/
geschiet te zijne vo(n)neslijck gewijst hebbe(n) datme(n)/
den selve(n) geleydde(n) vand(en) voirs(creven) goede(n) houde(n) soude/
inde macht van zijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) en(de)/
leveri(n)gen alsoe verre alst noch voir scepen(en) come(n)/
es in scampno januarii xiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2015-08-12 by Agata Dierick