SAL7385, Akte: R°306.4-V°306.1 (591 van 1086)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°306.4-V°306.1  
Act
Datum: 1492-01-19

Transcriptie

2019-01-04 door kristiaan magnus
Want willem van ov(er)winghe als actie hebben(de) vanden/
beleyde dat geleyn reers voirmaels gedaen heeft geleydt zijnde/
nae des(er) stadt recht voir sijn wettich gebreck uuyt crachte/
van scepen(en) brieve(n) van loven(en) tot allen den goed(en) beyde
//
have ende erve goirts wijlen cokart soe wair die gelegen zijn/
hem met brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n) aend(en) meye(r) van libbeke/
oft zijne(n) stadhoude(r) alle deselve goede heeft behoirlijck doen/
leve(re)n en(de) marie(n) cokart docht(er) desselfs wijlen goirts dach/
van rechte alhier te compare(re)n inde banck voir meye(r) ende/
scepen(en) van loeven(en) oft zij heur d(aer) tege(n) hadde wille(n) oppone(re)n/
doen bescheyde(n) Aldair zij op heden als ten v(er)streken(en)/
daghe niet gecompareert es noch nyemant van hue(re)n/
wegen den voirs(creven) willem(me) van ov(er)wynge compare(re)nde/
ende trecht voirt versueken(de) soe hebben scepen(en) van/
loeven(en) ter manissen smeyers nae dat hen behoirlijck/
heeft gebleken bij resc(ri)pte anthoenis van wynghe meyers/
van libbeke tvoirs(creven) exploit behoirlijck gesciet te zijne/
gewese(n) voir een vonnesse wair de wed(er)p(ar)tie des/
voirs(creven) willems niet en comp(ar)eerde voe(r) den opstaen(en)/
smeyers en(de) der scepen(en) datme(n) den selve(n) willem(me)/
vand(en) voirs(creven) goeden houde inde macht vand(en) voirs(creven)/
beleyde scepen(en) brieve(n) ende leveri(n)gen alsoe verre/
alst noch voir scepen(en) come(n) es in scampno januarii/
xix
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2015-08-12 door Agata Dierick