SAL7385, Act: R°330.3 (631 of 1086)
Search Act
previous | next
Act R°330.3  
Act
Date: 1492-01-28

Transcription

2019-01-05 by kristiaan magnus
Allen den ghene(n) dat gheert van eertrijck/
wonen(de) te ned(er)lynhe(r) in p(rese)ntia heeft geconstit(ueert)/
gesedt volcomen macht p(ro)cu(r)atie en(de) auc(tori)teyt/
gegeve(n) joh(ann)ese sijne(n) sone p(ri)us ema(ncipa)t(us) he(re)n woute(re)n/
van eertrijck prieste(r) aut Alle sijn sake(n) (et)c(etera) te/
verwae(re)n alle sijn jairguld(en) (et)c(etera) in mel(iori) forma/
promitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo cor(am)/
b(er)ge naus(nydere) januarii xxviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2015-08-12 by Agata Dierick