SAL7385, Act: R°334.1 (633 of 1086)
Search Act
previous | next
Act R°334.1  
Act
Date: 1492-01-30

Transcription

2019-10-08 by kristiaan magnus
Op sulke vuege ende conditie dat de voirs(creven) jan/
v(er)aliten mett(er) selv(er) so(m)men nae de doot der selver/
zijnd(er) moed(er) ende niet eer opde gereetste goede die/
nae huer blive(n) sullen sal moegen verhalen op/
robbeerts sijns brued(er)s kintsgedeelte de principale/
hootpe(n)ningen vand(en) voirs(creven) rinssche gulden(en) erff(elijx)/
ende alle dande(r) costen ende lasten die deselve/
jan gedaen heeft en(de) noch doen sal inden name/
en(de) van wegen desselfs robeerts zijns brued(er)s uut/
saken vand(en) v(er)volge dat hij van zijne(n) wegen/
doet aengaen(de) der kercken en(de) curen van lo(n)nerseele/
tegen den officiael van cam(er)rijck ende niet voird(er)/
cor(am) eisdem
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2015-08-12 by Agata Dierick