SAL7385, Act: R°337.1 (641 of 1086)
Search Act
previous | next
Act R°337.1  
Act
Date: 1492-01-31
Languages:Nederlands,Latinum

Transcription

2020-10-06 by kristiaan magnus
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit/
everardu(m) de wynghe ad om(n)ia et singula bona/
i(m)mobilia et hereditaria ludovici de coste(re) filii q(uon)d(am)/
will(el)mi van hoelair et margarete sgruyters eius/
uxor(is) ubicu(m)q(ue) locor(um) tam infra lovaniu(m) q(uam) extra in/
p(at)ria braban(tie) sit(a) in mansionibus domibus curt(ibus)/
terr(is) arabilibus prat(is) pascuis silvis vineis censu/
t(re)censa redditibus et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is) pro/
cert(is) recognitionibus et promissionibus conscript(is)/
in l(itte)ris scabinor(um) lovaniens(ium) quaru(m) tenor sequitur/
in hec verba Condt sij allen lieden dat lodewijck/
de coste(re) sone wijlen [vacat] ende willem van hoelair/
en(de) m(ar)griete sgruyters sijn weerdynne in p(rese)ntia hebbe(n)/
genomen en(de) bekint dat sij genomen hebben van/
everardo van wynge een wynhoff gelegen te/
velthem ende te berchsem Te houden ende te hebben/
van halfm(er)te naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn van negen/
jaire(n) lanck due(re)nde ten wae(re) dat de voirs(creven) everart/
woude scheyden ten iersten drie jae(re)n vand(en) voirs(creven)/
ix jae(re)n in welken gevalle sal deselve everart/
dat een jair te voe(re)n seggen Elcx jairs d(aer)enbynne(n)/
om ende voe(r) de hellicht van allen den vruchte(n)/
op deselve goede jairlijcx wassen(de) (et)c(etera) prout h(abetu)r/
januarii xiiii l(ibr)[o] lxxxvii Et habuit q(ue)relas hiis/
int(er)fuerunt berghe hove januarii ultima
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-08-12 by Agata Dierick