SAL7385, Act: R°439.2-V°439.1 (816 of 1086)
Search Act
previous | next
Act R°439.2-V°439.1  
Act
Date: 1492-03-22

Transcription

2019-06-12 by kristiaan magnus
Item m(ar)griete vanden bossche weduwe henrici wijlen/
pickoes in sijne(n) leven(en) roeydraghe(r) der kercken van/
s(in)te pet(er)s te loeven(en) in p(rese)ntia heeft gekint en(de) gelijdt/
dat her jan de grove prieste(r) capellaen d(er) voirs(creven)/
kercken heur van wegen uut bevele en(de) consente he(re)n/
henricx van wittham hee(re) van bout(er)shem ridd(er)s die/
op zeke(r) goede desselfs he(re)n jans gelegen te bout(er)shem/
jairlijcx s(in)t andriesmesse heffen(de) es eene(n) sack corens/
erfpachts deuchdelijck betaelt en(de) zij van hem ontfang(en)/
heeft voir ons(er) liev(er) vrouwen liechtmesse lestleden/
drie sacken corens eens in afcortinge(n) vand(en) sesse/
sacken corens heur ombetaelt uutstaen(de) van drie/
jae(re)n lestleden vand(en) twee sacken corens die deselve/
hee(re) van boutershem der voirs(creven) weduwen jairlijcx/
sculdich es uut seke(r) saken tusschen hem en(de) huer/
uutstaende Heeft voirt gekint en(de) v(er)clairt de/
voirs(creven) weduwe dat de voirs(creven) her jan de grove ov(er)/
tweelf jae(re)n voir de voirs(creven) drie jae(re)n lestlede(n) heur/
betaelt heeft uut beheele van m(ijn) hee(re) van bout(er)shem/
oft zijnd(er) rintmeest(er)s voirs(creven) jairlijcx de voirs(creven) twee/
sacken core(n)s die deselve hee(re) van bout(er)shem gelijck/
voe(r) der voirs(creven) wed(uwe) jairlijcx sculd(ich) es niet tege(n)staen(de)/
/ dat deselve her jan den voirs(creven) hee(re) van bout(er)shem/
alsdoen mair eene(n) sack corens vand(en) voirs(creven) goeden/
en(de) noch thien en(de) een halff molevate(n) corens van/
zeke(re)n ande(re)n goeden die hij nu niet meer besitten(de)/
en es mair heeft laten uutdagen sculdich en was/
Geloven(de) deselve weduwe den voirs(creven) he(re)n ja(n)ne/
de grove m(ijn) hee(re) van bout(er)shem noch zijne(n) rintmeest(er)s/
aen te spreken te moeyen noch te vexe(re)n bij heur/
selve noch bij nyeman(de) and(er)s in gheene(n) rechte/
gheestelijck en(de) weerlijck mair van des(er) kennessen/
en(de) quitan(tien) tege(n) eene(n)yegelijcken inne te staene/
en(de) gerecht warant te zijne prout cor(am) berghe/
hermeys martii xxii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2015-08-13 by Agata Dierick