SAL7385, Act: R°448.2-V°448.1 (833 of 1086)
Search Act
previous | next
Act R°448.2-V°448.1  
Act
Date: 1492-03-29

Transcription

2019-05-28 by kristiaan magnus
Want jan vanden bloke die als vader en(de) mo(m)boir/
van zijne(n) wettigen kinde(re)n in zijne(n) broode wesende/
actie hebben(de) alsoe hij seeght vande(n) testamente ende/
ut(er)sten wille m(ar)grieten wijle(n) huens van zeke(re)n scepen(en)/
brieve(n) van loeven(en) van eend(er) croene(n) erffelijck nae des(er)/
stadt recht voir sijn wettich gebreck uut crachte vanden/
selven scepen(en) brieven van loeven(en) voir sijn wettich gebreck/
comen ende geleydt es tot allen den goeden have/
ende erve wout(er)s wijle(n) hane laureys ende gheerts/
wijle(n) hoolma(n)s gebrueders soe wair die gelegen zijn(de)/
/ hem met brieven van des(er) stadt gescreven aenden/
drossete van keerbergen oft zijne(n) stadhoude(r) alle de selve/
goede behoirlijck heeft doen leve(re)n ende den kinde(re)n/
des voirs(creven) wijlen wout(er)s den voirs(creven) laureyse ende/
der weduwen ende sone des voirs(creven) wijlen g(er)ts dach/
van rechte alhier te compare(re)n inde banck voir meye(r)/
ende scepen(en) van loeven(en) oft zij hen dairtegen hadde(n)/
willen oppone(re)n doen bescheyden Aldair zij op hede(n)/
niet gecompareert en sijn noch nyema(n)t van hue(re)n/
wegen den voirs(creven) geleydden compare(re)nde en(de) trecht/
voort versueken(de) soe verre dat de scepen(en) van/
loeven(en) t(er) manissen smeyers nae dat hen behoirlijck/
heeft gebleken bij rapporte wout(er)s van boene(n)rode/
des(er) stadt geswoirne bode tvoirs(creven) exploit behoirlijck/
gesciet te zijne vo(n)neslijck gewijst hebben datmen/
den selven geleydden vanden voirs(creven) goeden houden/
soude inde macht van zijne(n) beleyde scepen(en) brieven/
ende leveringen alsoe verre alst noch voir scepen(en)/
comen es in scampno m(ar)tii xxix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2015-08-13 by Agata Dierick