SAL7385, Akte: R°468.2-V°468.1 (859 van 1086)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°468.2-V°468.1  
Act
Datum: 1492-04-10

Transcriptie

2018-10-29 door kristiaan magnus
Item willem wijtfliet in p(rese)ncia heeft genome(n) ende/
bekindt genome(n) te hebben van hee(re)n ada(m)me vanden/
boeg(ar)den pater des goidshuys van sinte m(er)tens te loeven(en)/
vijfthien boende(re)n lants luttel min oft meer alsoe die/
gelegen zijn in diversen stucken te ha(n)nuyt en(de) d(aer)omtrindt/
ende xxvii dousijne(n) corens erfspachts die tvoirs(creven)/
goidshuys jairlijcx heffen(de) es op seke(r) erfgoede aldair/
gelege(n) Te houden te hebben te wynnen en(de) te werve(n)/
ende te heffen van nu voirtane eene(n) t(er)mijn van negen/
jae(re)n lanck due(re)nde deen nae dande(r) sonder middel/
vervolgen(de) elcx jairs d(aer)embynne(n) te weten(e) de drie yerste jae(re)n/
vanden voirs(creven) t(er)mijne om niet sonder den goidsh(uys) dair af yet te/
betalen dair af den yerste(n) valdach vande(n) selve(n) drie jae(re)n/
zijn sal tsint andriesmisse naistcomen(de) Item dander vier jae(re)n/
dair nae elcx jairs om ende voe(r) xvi mudde corens pacht/
van ha(n)nuyt en(de) lovensche mate en(de) dander jaer te weten(e)/
dachste jair vande(n) selve(n) t(er)mijne om en(de) voe(r) xviii gelijcke(n)/
mudde corens ende dleste jair te weten(e) dnegenste jair/
vande(n) selve(n) t(er)mijne om ende voe(r) twintich gelijcke mudde/
corens jairlijcx ts(in)t andriesmisse apostels te betalen(e) en(de) te/
thienen te leve(re)n den voirs(creven) goidshuys van s(in)te m(er)tens en(de)/
vry van allen beden en(de) sonder e(n)nigen cost oft last desselfs/
goidsh(uys) jairlijcx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)]/
Met conditie(n) dat de voirs(creven) willem de voirs(creven) wynnen(de)/
lande(n) wynne(n) werve(n) sal gelijck regenoete(n) bove(n) ende/
benede(n) Item es vorweerde oft de voirs(creven) willem e(n)nige/
schade lede aende voirs(creven) goede bij gemeyne(n) tempeeste/
oft luden van wapen(en) dat tgoidshuys hem d(aer)af cortte(n) sal
//
gelijck regenoete(n) boven en(de) beneden Es voirt condicie dat/
tgoidshuys den voirs(creven) willem(me) alle behulp doen sal om de/
voirs(creven) xxvii dousijne(n) corens jairlijcx den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde op te bue(re)n en(de) tontfange(n) bij alsoe willem die/
niet gecrige(n) en conste vanden ghene(n) die die sculdich zijn/
dat tgoidsh(uys) hem die afslaen sal aen den voirs(creven) pacht/
cor(am) absoloens nausnyde(re) ap(ri)lis x
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2015-08-13 door Agata Dierick