SAL7385, Act: R°48.2 (94 of 1086)
Search Act
previous | next
Act R°48.2  
Act
Date: 1491-07-23

Transcription

2018-06-17 by kristiaan magnus
Vand(er) questien gecome(n) voe(r) den raide vand(er) stadt tusschen/
jaques van wolmont die alhier bescreve(n) hadde robb(er)de de/
croys chastelain van couroix t(er) eende(r) ende den selve(n) robb(er)de/
t(er) ande(r) zijd(en) als vand(en) vervolge voir viii mudd(en) even(en) gedae(n)/
bijd(en) voirs(creven) chastelain opd(en) voirs(creven) jacoppe ten tijde vand(en) jae(r)/
gedinge s(in)[t] jansmisse lestlede(n) t(er) plaetsen van couroix voirs(creven)/
d(aer)af deselve jacop hoepte ongehoude(n) te wesen mits diversen/
reden(en) bij he(m) gealligeert ende bezund(er)t want he(m) gheen conde/
noch dach gedae(n) en was Ten ande(re)n male oick want hij/
wettelijcke nootsake thoene(n) woude vand(er) absen(tien) bij he(m) gebuert/
vanden selven jairgedinge hopen(de) alsoe niet wed(er)staen(de) den/
vervolge ald(aer) geschiet en(de) v(er)reyken(de) dat in dien dat hij in/
zijnd(er) ontschout tege(n) zijn p(ar)tie ald(aer) ind(en) hove en(de) rechte/
ontfange(n) soude wordde(n) te voirde(r) oick want hij als sciltbuertich/
int compare(re)n vand(en) selve(n) jairgedinge he(m) gheen dach gedaen/
sijnde niet gehoud(en) en was D(aer) tegen de voirs(creven) robb(er)t/
sustineerde de (contra)rie nemen(de) voir hem dat alle ond(er)saten/
sculdich zijn te compare(re)n ten selven jaergedinge mits der/
conde(n) diemen te voe(re)n inde kercke doet en(de) dluyen vand(en)/
clocken ald(aer) Ten ande(re)n want de voirs(creven) jacop he(m) geco(n)de(m)pneert/
was sijn recht op hem te moege(n) verhalen exhibe(re)nde d(aer)af/
seke(r) clernissen vande(n) hove inhoude(nde) genoech ond(er) den/
ande(re)n dat de meye(r) ald(aer) trecht soude doen navolgen(e)/
de voirgeschiedeniss(en) ende vervolge desselfs chastelains/
ten wae(re) dat de voirs(creven) jacop wettige ontschout dede blijken/
met meer woirden in w(er)sijden gealligeert Es geappointeert/
dat de voirs(creven) jacop ten iersten dage van rechte ald(aer) inde/
banck ontfange(n) sal wordde(n) navolgen(de) den vo(n)nisse ald(aer)/
gewes(en) teg(en) de voirs(creven) zij(n) p(ar)tie aengaen(de) zijnd(er) wettelijcker/
ontschout te moege(n) doen [bliken] om d(aer)entinde(n) p(ar)tie(n) gehoirt te gesciede(n)/
recht als tgerichte van couroix voirs(creven) bevi(n)d(en) sal behoe(re)nde bij he(m)/
oft hue(re)n hoode in (con)s(ilio) opidi julii xxiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2015-08-07 by Agata Dierick