SAL7385, Akte: R°489.1 (894 van 1086)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°489.1  
Act
Datum: 1492-04-26

Transcriptie

2019-01-05 door kristiaan magnus
Item jan oirlemans al(ia)s de bye woenende/
te tielborch ond(er) de heerlicheyt van loon en(de)/
de meyerie vanden bossche in p(rese)ntia heeft/
gekint ende gelijdt wettich vercocht en(de)/
getransporteert te hebben he(re)n gheerde beris/
van tielborch prieste(r) capellaen der kercken/
van sinte pet(er)s te loeven(en) alsulk(er) haef/
lijcke(n) ende gereede goede alse deselve jan/
oirlemans tegewoirdichlijck heeft en(de) besidt/
te tilborch voirs(creven) ende dair omtrint ende/
insgelijcx de vruchten ende profijten van/
vierentwintich loepen saet corens ende van/
allen alsulken beemden ende eeusselen alse/
deselve jan oirlemans liggen(de) heeft te tilborch/
voirs(creven) ende dair omtrint voir een zeke(r) so(m)me/
van vijftich rinssche gulden(en) eens voir dafquijte(n)/
van eene(n) mudde rocx erffelijck verstorve(n) der/
moed(er) des voirs(crveven) he(re)n gheerts van goirds weg(en)/
van hulst van oist(er)ijck dair inne deselve/
jan oirlemans ten voirs(creven) he(re)n gheerde w(er)t/
dueghdelijck ende sonder fraude oft argelist/
gehouden ende belanck es promitt(ens) sat(isfacere)/
prout Transporte(re)nde ende ov(er)geven(de) mits dese(n)/
deselve jan van voirs(creven) he(re)n gheerde alle/
deselve goede ende vruchten totter selver/
sijnd(er) wettiger scult behoef Geloven(de) he(m)/
die te doen ende laten volgen de ge(re)de en(de)/
haeflijcke goed(en) voirs(creven) ter stont ende de/
vruchten voirs(creven) soe geringe die tijtverdich/
sulle(n) sijn om d(aer)aen sijn gebrek(en) voirs(creven) te v(er)hale(n) cor(am)/
b(er)ge hove ap(ri)lis xxvi
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2015-08-13 door Agata Dierick