SAL7385, Act: R°516.1 (920 of 1086)
Search Act
previous | next
Act R°516.1  
Act
Date: 1492-05-08

Transcription

2019-06-14 by kristiaan magnus
Den dach van rechte op heden dienen(de) inde banck voe(r) meye(r)/
ende scepen(en) van loeven(en) tusschen hee(re)n lodewijcke pynnock/
ridde(r) meye(r) van loeven(en) ter eende(r) ende hee(re)n reyne(re)/
vander elst prochiaen van s(in)t jacops opde biest als/
procur(eur) des goidshuys van sinte g(er)truyden in tshertoge(n)/
bosch jouffr(ouwe) marie(n) leyten al(ia)s van hasselt voe(r) hue(r)/
selve en(de) meeste(re)n janne vanden broeck p(ri)este(r) als procur(eur)/
claes bliden ter ande(re) is bij willem(me) van leefdale als/
procur(eur) desselfs m(ijn) hee(re)n smeyers ende alle dande(r) p(er)sone(n)/
voirs(creven) inden name als voe(r) gecontinueert en(de) uuytgestelt/
totten yersten daige van recht die diene(n) sal voe(r) meye(r)/
ende scepen(en) van loeven(en) nae de heylighe sinxen(en) daige/
naistcomen(de) om alsdan te dienen gelijck dien op heden/
gedient soude hebben inden gevalle ofts p(ar)tien h(ier)embynne(n)/
met malcande(re)n niet en ov(er)come(n) in scampno cor(am) o(mn)ib(us)/
dempto vynck maii viii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2015-08-13 by Agata Dierick