SAL7385, Act: R°518.3-V°518.1 (924 of 1086)
Search Act
previous | next
Act R°518.3-V°518.1  
Act
Date: 1492-05-09

Transcription

2018-10-11 by kristiaan magnus
Item de voirs(creven) gheert van overdijle in p(rese)ncia heeft gekint/
ende gelijdt gehave(n) ende ontfangen te hebben van steven(e)/
steckart molde(r) woenen(de) te berthem de so(m)me van twintich/
r(ins)gul(den) eens die de selve steven willem(me) oems inder/
stadt van dordrecht sculdich was hem met rechte/
aengewesen bij scepen(en) van berthem in myndernissen van/
zijnder scult wettig(er) scult die de stadt van dordrecht/
den selve(n) g(er)de sculdich mach wesen uuyt crachte van/
hue(re)r obligacie(n) br(ieve) tande(re)n tijden gegeve(n) ende bekynt/
inden jair van lxxxii opten xxx te(n) dach octobr(is)/
meeste(re)n jorijse vand(er) mu(n)te oft bring(er) sbriefs in/
recompensie van seke(r) scade(n) bij diversen coopluden
//
geleden dair van de voirs(creven) g(er)t onder dande(r) een af was (et)c(etera)/
Scelden(de) de selve g(er)t vande(n) selve(n) xx r(ins) gul(den) de(n) selven/
steven(e) steckart de voirs(creven) stadt van dordrecht ende de voirs(creven)/
willem(me) oems ende alle ande(r) des quitan(cien) behoeven(de) volcomel(ijc)/
quijte promitt(ens) renu(n)c(ians) null(atenus) alloqui sed war(ans)/
prout cor(am) abs(oloens) naus(nydere) maii ix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2015-08-13 by Agata Dierick