SAL7385, Act: V°20.1 (46 of 1086)
Search Act
previous | next
Act V°20.1  
Act
Date: 1491-07-09

Transcription

2018-06-13 by kristiaan magnus
Vander aensprake(n) die jehan bodar als mo(m)boir van/
he(n)neken sone wijle(n) [jehan] de ferier t(er) p(rese)ntien vand(en) selven/
he(n)neken gedaen heeft op peete(re)n le teilhier van vi r(yns)/
guld(en) van eene(n) p(er)de den voirs(creven) pirarde vercocht/
dwelck den voirs(creven) he(n)neke(n) toebehoirde en(de) d(aer)aff hij/
o(m)betaelt was D(aer)teg(en) deselve pirart antw(er)den(de) bekinde/
genoech tvoirs(creven) p(er)t gecocht te hebbe(n) tege(n) ja(n)ne de mortsain/
als mo(m)boir vand(en) voirs(creven) he(n)neken en(de) voe(r) de voirs(creven) so(m)me/
des hij hem gedroech totte(n) selve(n) ja(n)ne seggen(de) dat een/
quade schult wae(r) die niet te betalen en hadde geweest/
en(de) dat hij d(aer)aff duechdelijck betaelt hadde en(de) niet/
schuldich en was d(aer)aff p(rese)nteerde hij sijne(n) eedt niet/
te min hij was te vreden soe was oick de voirs(creven) ae(n)legge(r)/
datmen den voirs(creven) mortsain aenhoe(r)en soude Dwelck op/
heden bij eede gedaen zijnde en(de) bij he(m) gecleert gheen/
mo(m)boir geweest te hebbe(n) noch d(aer)aff gheen betalinge(n)/
helling(en) noch pe(n)ninck noch de weerde ontfangen te/
hebbe(n) Soe hebben de scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en)/
des meyers dat deselve gehoude(n) sal sijn den voirs(creven)/
ja(n)ne bodar als mo(m)boir des voirs(creven) he(n)nekens tot/
desselfs he(n)nekens behoef den voirs(creven) sijne(n) eysscche(n)/
te voldoene in scampno cor(am) om(n)ibus de(m)pt(is) tymple/
vynck julii ix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2015-08-07 by Agata Dierick