SAL7385, Act: V°303.1 (586 of 1086)
Search Act
previous | next
Act V°303.1  
Act
Date: 1492-01-16

Transcription

2019-11-23 by kristiaan magnus
Allen den genen dat lod(ewijc) de voeght heeft getra(n)sporteert/
ende ov(er)gegeve(n) zonder wed(er)roepe(n) jacoppe witteman willem(me)/
van leefdale arnde van vroenhove(n) ende gielise de mu(n)te(re) oft/
den eene(n) van hen bring(er) sbriefs alsulken tra(n)sport ov(er)geven/
ende mechticheyt irrevocabel alse hem h(er)man yeve(n) aug(usti)/
xii anno negentich dede vand(en) actien vand(en) beleyde/
dat deselve h(er)man a(n)no lxxxviii nove(m)br(is) xiiii dede/
doen totten goeden jans vlemi(n)ck henricx van bouler/
geheeten de smet ende heeft voirt deselve lod(ewijc) den/
selve(n) jacoppe witteman willem(me) van leefdale arnde/
van vroenhoven en(de) giel(is) de mu(n)te(re) gemechticht de selve/
actie zonder revocatie als voe(r) te vervolgen te vorde(re)n/
te bedingen leveri(n)ge vande(n) goede(n) te neme(n) en(de) oic vo(n)nesse(n)/
ov(er) deselve die te vercoepe(n) te pe(n)neweerde(n) ende de/
profijten dairaff comende inne te heffen te bue(re)n en(de)/
tontfangen en(de) de schult vand(en) scepen(en) brieve dair/
tselve beleyt uut gespruyt es dairaen te neme(n)/
ende die te bekee(re)n t(er) voldoeni(n)gen vanden selven/
scepen(en) brieven soe wel vand(en) ombetaelden pachten/
als vand(en) principale(n) alle guedi(n)gen opdrachte(n) en(de)/
solempniteyten van rechte dairtoe behoiren(de) te doen(e)/
alle saken questien en(de) gedingen dairuut spruyten(de)/
te (con)teste(re)n (et)c(etera) te bedingen te wynnen te verliesen/
componen(di) quitan(ciam) dan(di) cete(r)aq(ue) promitt(ens) rat(um)/
absq(ue) calculo p(re)fato ludovico facien(do) cor(am) berghe naus(nydere)/
januarii xvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-08-12 by Agata Dierick