SAL7385, Act: V°312.2 (600 of 1086)
Search Act
previous | next
Act V°312.2  
Act
Date: 1492-01-21

Transcription

2018-08-21 by kristiaan magnus
Vanden drie behoirlike(n) rastamenten die arnt van/
vlasselair vervolght heeft op zeke(r) haeffelike goede/
toebehoiren(de) janne van yse(re) binne(n) desselfs arnts/
platen wesende soe hij die bij vonnesse van scepen(en)/
met janne beeram vorste(r) gecleert heeft ende/
dae(re)ntind(en) bij vo(n)nesse der selv(er) scepen(en) al t(er) maniss(en)/
smeyers sijn schult bij eede gecleert heeft gedragen(de)/
t(er) so(m)men van negen rinsgulden(en) zonder de coste(n) ind(er)/
saken geloepen Ende de scepen(en) voirt gemaent/
hoe hij tot zijnd(er) geverificeerd(er) schult gerake(n) sal/
hebben gewijst met vo(n)nesse dat de selve arnt/
de selve gerasteerde goede vercoepe(n) en(de) ten hoeghste(n) bringe(n)/
sal en(de) sijn schult d(aer)aen neme(n) en(de) trecken bij alsoe oft d(aer)/
yet overt dat hij dat wed(er)kee(re)n sal en(de) oft d(aer) gebrect/
dat hij voirt sal moege(n) vae(re)n met rechte in sca(m)pno/
cor(am) om(n)ibus dempt(is) h(er)meys vynck januarii xxi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2015-08-12 by Agata Dierick