SAL7385, Act: V°403.3-R°404.1 (756 of 1086)
Search Act
previous | next
Act V°403.3-R°404.1  
Act
Date: 1492-03-03
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2020-10-06 by kristiaan magnus
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovan(iensibus) adduxit/
mariam scholiers rel(i)c(t)am augustini quond(am) de colonia/
ad om(n)ia et singula bona i(m)mobilia et hereditaria/
joha(n)nis de coeck d(i)c(t)i de maerscalck ubicu(m)q(ue) locor(um)/
tam infra lovaniu(m) q(uam) extra in p(at)ria braban(tie) sit(a)/
in mansionibus domib(us) curt(ibus) terr(is) arabilibus/
prat(is) pascuis silvis vineis censu t(re)censa redd(itibus)/
et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is) pro cert(is) recognitio(n)ib(us)/
et promissionib(us) conscript(is) in l(itte)ris scabinor(um) lovan(iensium)
//
quar(um) tenor sequitur in hec verba Condt sij allen/
lieden dan jan de coeck geheete(n) de maerscalck sone/
wijle(n) henricx woenen(de) te sint jansgheest in tegewoir/
dich(eit) der scepen(en) van loven(en) gestaen heeft genomen/
ende bekint genome(n) te hebben van augustine van/
colen nu t(er)tijt rintmeest(er) der stadt van loven(en) de goede/
hier nae bescreve(n) den selve(n) augustine toebehoiren(de)/
gelegen inde p(ro)chie van sint jansgheest en(de) d(aer)omtrint/
Te weten(e) de wynnen(de) lande met allen hue(re)n toebeh(oirten)/
gelijck jan wijle(n) henriot die in pechtinge(n) gehoud(en)/
heeft Te houden te hebben en(de) te wynne(n) van halfm(er)te/
naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn van sesse jae(re)n lanck due(re)nde/
deen nae dand(er) sond(er) middel v(er)volgen(de) elcx jairs/
d(aer)enbynne(n) om en(de) voe(r) thien mudde(n) tarwen ende/
thien mudde(n) rocx en(de) een halster erweyten elcx grains/
goets en(de) payabels met wanne en(de) vloegele(n) wel/
bereyt d(er) mate(n) van thiene(n) Te weten(e) sesse halste(re)n/
d(er) selv(er) maten voir elck mudde ge(re)kent tsint andries(mis)s[e]/
apostels te betalen(e) en(de) te loven(en) t(er) woeni(n)ge(n) des voirs(creven)/
augustijns te leve(re)n alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
op cost des voirs(creven) wynne(n) Behalve(n) als hij tcoren/
levert dat de voirs(creven) augustijn van colen de voirs(creven)/
wynne geve(n) sal sijne(n) montcost en(de) liggen en(de) slapen/
mair ind(en) cost vand(en) p(er)den en sal augustijn niet/
gehoud(en) sijn en(de) telken t(er)mijn als v(er)volchde schult (et)c(etera)/
p(ro)ut h(abetu)r q(ua)rta m(ar)tii anno lxxxvii Et habuit/
q(ue)relas hiis int(er)fueru(n)t hove nausnyde(re) martii t(er)cia
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-08-13 by Agata Dierick