SAL7385, Act: V°552.2-R°553.1 (994 of 1086)
Search Act
previous | next
Act V°552.2-R°553.1  
Act
Date: 1492-05-26

Transcription

2019-11-23 by kristiaan magnus
Allen den ghenen doen cond dat de eerbe(re) onse gemi(n)de/
medescepen(e) her machiel absoloens ridde(r) voir ons come(n)/
es op heden datu(m) van desen ende heeft met zijne(n) vryen/
eygen(en) wille getransporteert en(de) overgegeven ende mits/
desen transporteert en(de) overgheeft lodewijcke de marneff/
zijne(n) behouwede(n) zone woenen(de) te namen alsulcken/
xxxvi rinsgulden(en) erfelijcker rinten alse de selve/
her machiel houden(de) en(de) heffen(de) es ende beseten heeft/
met scepen(en) brieve(n) van loeven(en) aen en(de) opde goede ende/
heerlicheyt van diest des hoogeboirnen ende vermoegen(de)/
hee(r) he(re)n willem(me) hertoge tot gulcke en(de) tot den b(er)ghe/
grave van ravensberghe hee(r) tot heynsberghe te dyest/
te zichen(en) (et)c(etera) nae uuytwijsen der brieve(n) dair af zijnde/
maken(de) den selve(n) lodewijcke tot behoef van hem/
ende zijnder weerdynne(n) des voirs(creven) hee(re)n machiels docht(er)/
in voldoeni(n)gen van des hij den selve(n) lodewijcke mett(er)/
zelver zijnder dochter in huwelijck(er) vorweerden/
gelooft heeft volcomelijck mechtich sonder wed(er)roepe(n)/
deselve rinten mette(n) achterstellen van dien ombetaelt/
uuytstaen(de) Te mane(n) teysschen op te bue(re)n ende/
tontfangen dair voe(r) te panden te daigen te beleyde(n)/
rasteme(n)te te doen leggen die met rechte texeque(re)n/
en(de) te vervolgen leveri(n)ge vande(n) onderpande te neme(n)/
Componen(di) quitan(ciam) cete(r)aq(ue) promitt(ens) rat(um) absq(ue)
//
calculo Behalven nochtan dat de selve lodewijck dese/
rinte sal sculdich zijn inne te bringen nae de doot vande(n)/
zelven hee(re)n machiele en(de) m(ijn) vrouwe(n) zijnder weerdynnne(n)/
alzoe verre hij alsdan metten ande(re)n hee(re)n machiels kinde(re)n/
deylen wilt nae uuytwijsen van zijnder huwelijcker/
vorweerden tusschen hem en(de) zijnder weerdynne(n) he(re)n/
machiels docht(er) gemaict cor(am) pynnock burg(imagistr)[o] berghe/
hermeys scabinis maii xxvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-08-14 by Agata Dierick