SAL7385, Akte: V°95.1-R°96.1 (194 van 1086)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°95.1-R°96.1  
Act
, Hoort bij vorige akte (V°94.2-R°95.1).
Datum: 1491-09-10

Transcriptie

2018-07-10 door kristiaan magnus
Hier nae volgen de goede ende ond(er)pande d(aer)op de voirs(creven)/
erfgename(n) henricx wilen moelenplas en(de) de kerck van/
ov(er)ijssche erfelijck heffen(de) sijn thien sacken rocx d(er) mate(n)/
van ov(er)ijssche erfpachts alle jae(re) s(in)[te] andries(mis)s[e] te betalen(e)/
ende toverijssche te leve(re)n d(aer)af voe(r) mentie gemaict is/
Ierst aen ende op een hofstadt metten hove geheete(n) coelhof met/
eene(n) dach(mael) beempts d(aer)aen liggen(de) ende sijne(n) ande(re)n toebehoirte(n)/
gelege(n) te yse(re)n tusschen de woeni(n)ge jans vand(er) rijst t(er) eend(er)/
zijden en(de) den beempt desselfs jans t(er) and(er) zijden/
It(em) aen ende op vijf dach(mael) lants gelegen opt velt geheete(n)/
mertsoel tusschen de goed(en) marselis van duysborch ende/
de goede gielis poengart/
It(em) aen ende op drie dach(mael) lants gelege(n) opt velt geheeten/
varenberch tusschen de goed(en) henricx pynchout ende de goede/
gheerts van yse(re)n/
It(em) aen ende op een boend(er) lants gelege(n) opt velt geheete(n)/
hoe(re)nberch tusschen de goede des voirs(creven) henricx pynchout ende/
de goede des voirs(creven) gheerts van yse(re)n/
It(em) aen ende op een boend(er) lants gelege(n) opt velt geheete(n) hoe(re)nberch/
tusschen de goede des voirs(creven) henricx pynchout ende de goede/
des voirs(creven) gheerts van yse(re)n/
It(em) aen ende op een boend(er) lants gelege(n) opt velt geheeten/
wijdevelt tussche(n) de goede desselfs henricx pynchout/
ende de goede des voirs(creven) gheerts van yse(re)n/
It(em) aen ende op vi dach(mael) lants gelege(n) aldair opt selve velt/
tussche(n) de goede jans cuyp(er)s vand(er) vue(re)n ende de goede des/
voirs(creven) henricx pynchout/
It(em) aen ende op een half boend(er) lants gelege(n) opt/
velt geheete(n) floreyt tusschen de goede des voirs(creven) gheerts/
van yse(re)n ende de goede katlijne(n) smans/
It(em) aen ende op een half boend(er) lants gelege(n) opt velt/
geheete(n) hondsberch tusschen de goede des voirs(creven)/
gheerts van yse(re)n te beyde zijden
//
It(em) aen ende op seve(n) boende(re)n lants gelege(n) aldair tussche(n) de/
goede jans vand(er) rijst ende de goede des voirs(creven) gheerts van/
yse(re)n/
It(em) aen ende op sesse dach(mael) lants gelege(n) opt velt geheete(n) inde/
hoeve tusschen de goede des voirs(creven) jans vand(er) rijst te beyde(n) zijd(en)/
It(em) aen ende op sesse dachmale(n) lants gelege(n) opt selve voirs(creven)/
velt tussche(n) de goede des voirs(creven) jans cuypers vand(er) vue(re)n/
ende de goede henricx bielen/
It(em) aen ende op drie boende(re)n soe drieschs soe lants gelege(n) in/
twee stucken d(aer)aff deen stuck houdende es twee boende(re)n/
gelegen opt velt geheeten widevelt tusschen de goede/
des voirs(creven) gheerts van yse(re)n te beyd(er) zijd(en) ende dander/
stuck houdende een boender gelege(n) opt velt geheeten inde/
hoeve tusschen de goede des voirs(creven) gheerts van yse(re)n te/
beyd(er) zijd(en)/
It(em) aen ende op een half boend(er) beempts gelegen inde p(ro)chie/
van huldenberghe tusschen de goede des voirs(creven) gheerts van/
yse(re)n ende de goede des voirs(creven) henricx bielen/
It(em) aen ende op seven dachmale(n) beempts gelegen/
inde prochie van ov(er)ijssche bij yse(re)n tusschen de goede gheerts/
van yse(re)n ende de goede jans geheeten inde herberghe/
It(em) aen ende op i(½) dach(mael) beempts gelegen aldair/
int cleyn broeck bijde voirs(creven) hofstadt tussschen de goede/
des voirs(creven) henricx pynchout ende de goede des voirs(creven)/
gheerts van yse(re)n/
It(em) aen ende op seven boende(re)n bosch gelegen aldair/
bij dbosch van zoenien tusschen tselve bosch ende/
dbosch henricx wellens
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2015-08-11 door Agata Dierick