SAL7386, Act: R°255.2-V°255.1 (500 of 932)
Search Act
previous | next
Act R°255.2-V°255.1  
Act
Date: 1493-01-08

Transcription

2019-11-30 by Jos Jonckheer
It(em) al eest dat desen brieff bijd(en) voirs(creven) twee geswoirne(n)/
aldus bekint es soe en salmen nochtan dairmede/
hue(re) prope(r) persoene noch oic hue(r) prope(r) goede niet/
moegen pramen mair alleene des ambachts/
goede in wiens name ende tot wiens behoeff/
dese finan(cien) gemaict wordt soe dat bijd(er) stadt/
mits m(er)keliken reden(en) der zelv(er) stadt dairaff bijge/
bracht geconsenteert es Ende t(er) meerd(er) zekerheyt/
vand(en) voirs(creven) pensionar(isen) en(de) heffers hebben de/
voirs(creven) geswoirne met (con)sente als voe(r) den selven/
pensionar(isen) ende heffers met berain vorste(r) pants/
gewijse veroblig(er)t ende in handen gestelt alsulke(n)/
zilve(re)n nab de canten vergult wegen(de) soe zij/
seggen xxvii onchen alse tselve ambacht heeft/
hem toebehoiren(de) om d(air)aen de jairlijcxsche pachte(n)/
metten principalen oft bewijssenisse te verhalen/
altijt alst he(n) gelieft Ende noch te meer zekerheyd(en)/
hebben de selve geswoirne inden name en(de) met/
consente als voe(r) den selven pensionar(isen) en(de) heffers/
met (con)sente she(re)n vanden gronde voir tvoldoen/
vanden selven jairlijcxschen pachte(n) en(de) principale(n)/
pe(n)ni(n)gen oft bewijssenissen veroblig(er)t en(de) tond(er)pande/
gestelt tytulo iusti subpigner(are) des ambachts/
moelen geheeten de slachmoelen metten toebehoirte(n)/
gelegen opt ulake tegen de xii ap(oste)len ov(er) tussche(n)/
de goede [vacat]/
/ de quo satis et war(ans) sub septe(m) florenis renen(sibus)/
et di(mi)dio modio siliginis he(re)ditarioru(m) census et/
t(re)cense Tamq(uam) prout Ende dese lijfpen(sie) verstorve(n)/
veronderpandt oft gelost zijnde heeft geloeft de/
voirs(creven) henr(ick) oeghe den voirs(creven) nab te restitue(re)n den/
voirs(creven) ambachte cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer , Walter Winnelinckx , Mi-Je Van Gils
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-27 by Jos Jonckheer