SAL7386, Act: R°432.3 (791 of 932)
Search Act
previous | next
Act R°432.3  
Act

Transcription

2019-11-23 by Jos Jonckheer
Allen den ghenen dat johan de viler bailiu van/
walhain heeft geconst(itueert) gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(r)atie/
ende auc(tori)teyt gegeven gheerde cleynwercx Te manen/
teysschen opte bue(re)n ende tontfanghen alle alsulke/
schult als tdorp van leefdale den selve(n) bailiu sculdich/
es oft wesen mach ende ofts noot zij die met rechte/
texeque(re)n ende te v(er)volghen te bedingen te wynne(n) te/
verliesen componen(di) quitan(ciam) dan(di) cete(r)aq(ue) Promitt(ens)/
rat(um) salvo iusto calculo cor(am) borch bouchout/
aprilis penultima
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-03-23 by The Administrator