SAL7386, Act: R°53.2-V°53.1 (99 of 932)
Search Act
previous | next
Act R°53.2-V°53.1  
Act
Date: 1492-07-27
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2020-10-12 by Jos Jonckheer
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovenien(sibus) adduxit/
adrianu(m) van assche tamq(uam) maritu(m) et ma(m)burnu(m) do(m)icelle/
margarete absoloens relicte felic(is) quond(am) de hont ad/
om(n)ia et singula bona i(m)mobilia et he(re)dita(r)ia walteri/
de redingen filii quond(am) henrici ubicu(m)q(ue) locoru(m) tam/
infra lovaniu(m) q(uam) extra in p(at)ria braban(tie) sit(a) in mansio(n)ib(us)/
domib(us) curtib(us) terr(is) ar(abilibus) prat(is) pascuis silvis vineis/
censu t(re)censa redditib(us) et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is) pro/
cert(is) recognitionib(us) et promissionib(us) conscript(is) in l(itte)ris/
scabinor(um) lovanien(sium) quaru(m) tenor sequitur in hec v(er)ba/
It(em) walterus de redinge(n) f(ilius) quond(am) henrici renu(n)c(ians)/
recog(novit) se debe(re) felici hont pronu(n)c recept(ori) d(omi)ni duc(is)/
in op(ido) suo lovanien(si) centu(m) rijd(er)s aur(eos) mo(ne)[te] ad mo(nitionem)/
p(er)solven(dos) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] kers(makere) zande m(ar)tii xxi li(br)[o] lvii[o]/
Item met desen br(ieve) en sal he(m) de voirs(creven) rintmeest(er) niet/
moege(n) behulpen ten zij dat hij te(n)niger tijt gebreck/
bevonde ind(er) guedingen betalinge(n) oft wairscap va(n)
//
alsulke(n) vijff rijd(er)s erfrinten den pe(n)ninck xviii als/
deselve rintm(eeste)r opden dach van heden vercregen/
heeft tegen den voirs(creven) woute(re)n op alsulk(er) ii(½) boende(re)/
beempts gelegen toplynthe(re) inde(n) zijp tussche(n) den/
goed(en) scloest(er)s van meechde(n)dale bij oplynthe(re) en(de) den/
goede(n) gielijs van halen en(de) willems vand(er) hulst/
comen(de) metten eene(n) ynde aende goede d(er) fabriken/
van oplynthe(re) en(de) metten ande(re)n ynde aende goede/
heylwigen amours en(de) he(re)n otten couwens priest(er)s/
en(de) op drie dach(mael) beempts alsoe die belegen sijn/
toplynthe(re) niet v(er)re vanden voirs(creven) beempde(n) ind(en)/
zijp tusschen den goed(en) d(er) fabriken ind(er) kerke(n) van/
oplyntre en(de) arnts vand(er) horst goutsmet Ende/
oft dat gesciede heeft de voirs(creven) wout(er) geconsenteert/
dat de voirs(creven) rintmeeste(re) oft zijn erve(n) en(de) nacomelinge(n)/
dat selve gebreck met allen costen van rechte oft ande(re)n/
sal oft selen moege(n) v(er)hale(n) opden voirs(creven) woute(re)n/
en(de) sijne(n) goed(en) cor(am) eisd(em) eod(em) li(br)[o] Et h(ab)uit q(ue)relas/
hiis int(er)f(uerunt) hoeve(n) bouchout julii xxvii
ContributorsWalter Winnelinckx , Inge Moris
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-10-16 by Jos Jonckheer