SAL7386, Act: V°199.2-R°200.1 (403 of 932)
Search Act
previous | next
Act V°199.2-R°200.1  
Act
Date: 1492-11-25

Transcription

2016-08-09 by Jos Jonckheer
It(em) peet(er) van breedge(n) als man en(de) mo(m)boir katlijne(n)/
pet(er)mans zijnd(er) huysvr(ouwe) en(de) als procur(ator) pet(er)s en(de) wout(er)s/
pet(er)ma(n)s gebruede(re)n wettige kinde(re)n wout(er)s wijle(n) pet(er)ma(n)s/
en(de) jouffr(ouwe) lijsbette(n) wijle(n) lobs zijnd(er) huysvr(ouwe) in p(rese)ntia/
heeft gekindt en(de) gelijdt gehave(n) en(de) ontfangen te hebbe(n)/
van anthoenise absoloens als heyligeestmeest(er) des/
heilige(n)geest van sint jacops opde byest vier pet(er)s/
eens te xviii stuv(er)s tstuck d(air)aff de drie den voirs(creven)/
p(er)sone(n) verschene(n) zijn op zeke(re) beemde en(de) goeden/
den selve(n) heilige(n)geest toebehoe(re)nde gelege(n) te haeght/
en(de) werchte(r) de hellicht d(air)aff tsint jansmesse ende/
dander hellicht sinte mertensmesse beyde lestled(en)
//
ende den vierden pet(er) voe(r) alsulke coste(n) en(de) p(ro)cedure/
van rechte als deselve peet(er) voe(r) de betali(n)ge der voirs(creven)/
drie peters gedaen mach hebbe(n) Bekennen(de) hem de voirs(creven)/
pet(er) voir hem selve(n) ende inde(n) name als voe(r) dairaff/
wel vernueght en(de) betaelt te zijne Scelden(de) den/
voirs(creven) mo(m)boir heilige(n)geest ende alle ande(re) des quitan(cie)/
behoeven(de) vande(n) voirs(creven) gehave(n) pe(n)ni(n)g(en) en(de) van al/
tgene des tot dese(n) daghe gevalle(n) mach zijn den/
voirs(creven) drie pet(er)s aengaen(de) volcomelic quijte Promitt(ens)/
null(atenus) alloqui sed war(ans) erga quoscu(m)q(ue) prout/
cor(am) buetsele bouchout nove(m)br(is) xxv
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer