SAL7386, Act: V°275.3-R°276.1 (531 of 932)
Search Act
previous | next
Act V°275.3-R°276.1  
Act
Date: 1493-01-18

Transcription

2020-03-14 by Jos Jonckheer
It(em) den voirs(creven) janne de naen ende genofeven/
coleneers zijnd(er) werdynnen sijn gevallen in
//
deyli(n)gen de drie huysen deen [neve(n) dand(er)] gelege(n) inde parijsstrate/
tusschen de goede henricx de moer ter eenre ende der/
erfgenamen willems wijlen vand(er) eycken d(air)nae toebehoiren(de)/
janne vand(er) beken t(er) ande(r) zijden op alle lasten en(de)/
co(m)me(re)n dair ten tijde vand(er) voirs(creven) deyli(n)gen a(n)no lxxxv/
gebuert uutgaen(de) ten behoirlijcken tijde te betalen/
hanc quoq(ue) Et sat(isfacere) d(i)c(tus) joh(ann)es van oucle et e(ius) uxor/
prout cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-11-28 by Jos Jonckheer