SAL7387, Act: R°10.2 (13 of 882)
Search Act
previous | next
Act R°10.2  
Act
Date: 1493-07-01

Transcription

2020-06-08 by kristiaan magnus
Item de voirs(creven) baud(ewijn) inden name als voe(r) heeft/
volcomelijc quijtgescouwe(n) den voirs(creven) m(er)ten(en) alkeys van/
al tgene des deselve hee(re)n den voirs(creven) m(er)ten(e) oft zijnd(er)/
huysvr(ouw) souden moegen eysschen aengaen(de) der nemi(n)gen/
vand(en) drie voirleden(en) jae(re)n d(er) selver thiend(en) en(de) lande/
ende niet voirde(r) behalven d(er) selv(er) hee(re)n hue(r) actie/
tegen de(n) ande(re)n p(er)soene(n) inde selve nemi(n)ge begrepen/
en(de) oft deselve ande(r) p(er)soene(n) oft borge(n) inde selve/
nemi(n)ge begrepen den selve(n) merten(en) oft sijnd(er) huysvr(ouw)/
he(m) d(aer)af yet eysschen wouden dat zij d(aer) aff op hue(r)/
beloep van recht staen souden Promitt(ens) d(i)c(t)us procur(ator)/
eundem m(ar)tinu(m) exin(de) quit(at)u(m) tene(re) prout cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-01-18 by kristiaan magnus