SAL7387, Akte: R°101.3-V°101.1 (167 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°101.3-V°101.1  
Act
Datum: 1493-09-11

Transcriptie

2019-01-03 door kristiaan magnus
Allen den genen (et)c(etera) doen condt dat joes pauwels/
en(de) arnold[(us)] van vroenhove(n) die voirmaels/
geconst(itueert) hebbe(n) div(er)s(en) procur(eur)s om alle huer saken/
te vervolgen te bedingen te wynne(n) te verliesen/
en(de) al and(er)s te doen(e) des de selve p(ro)cu(r)atie naird(er)/
int lange uuytwijst ende ond(er) den ande(re)n willem(me)/
van leefd(ale) en(de) ja(n)ne van borre om reden(en) hen/
/ d(aer)toe porren(de) hebben deselve twee p(er)soene(n) ger(e)voc(er)t/
wederroepe(n) afgenome(n) en(de) mits des(er) revoce(re)n wed(er)/
roepen en(de) nemen aff den voirs(creven) will(em)me ende/
ja(n)ne de macht vand(er) selv(er) procu(r)atien soe v(er)re die/
aengaet den selven twee p(er)soene(n) geco(n)stitueerd(en)/
machteloes te nyeute en(de) van onwerden behalve(n)/
die van w(er)d(en) te bliven opde ande(r) inde selve/
p(ro)cu(r)atie begrepen cor(am) cav(er)chon zande sept(embris) xi
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-02-08 door kristiaan magnus