SAL7387, Act: R°102.1 (171 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°102.1  
Act
Date: 1493-09-11

Transcription

2020-06-16 by kristiaan magnus
Allen den genen dat joes uuyt(er) hellicht in p(rese)ntia/
heeft geconst(itueert) gesedt volc(omen) macht procu(r)atie en(de)/
aucto(r)iteit gegeven meeste(re)n bartholomeeuse kyp/
sijne(n) swage(r) arnd(e) van vroenhoven willem(me) van/
leefdale ja(n)ne tuback aut alle zijn saken (et)c(etera)/
te verwae(re)n in mel(iori) forma Promitt(ens) rat(um) salvo/
iusto calculo cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-02-08 by kristiaan magnus