SAL7387, Akte: R°103.2-V°103.1 (173 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°103.2-V°103.1  
Act
Datum: 1493-09-12

Transcriptie

2019-01-02 door kristiaan magnus
Want machiel helunchi al(ia)s van doirne als nae/
des(er) stadt recht voir sijn wettich gebreck uuyt/
crachte van scepen(en) brieven van loeven(en) tot allen/
den goeden beyde have en(de) erve arnts wijlen svorst(er)s/
zoe wair die gelegen zijn hem m(et) brieve(n) van des(er)/
stadt gescreven aenden meye(r) van halen oft zijne(n)/
stadhoude(r) alle deselve goede behoirlijc heeft doen/
leve(re)n ende liebrechte svorsters sijne(n) sone en(de) henr(icke)/
wigg(er)s zijne(n) wynne dach van rechte te comp(ar)e(re)n/
/ inde banck voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loeven(en)/
oft zij hen tegen de selve leveri(n)ge hadd(en) willen/
oppone(re)n doen besceyden Ald(aer) zij op heden als ten/
verstreken(en) daige niet geco(m)p(ar)eert en zijn noch nyema(n)t/
van hue(re)n wegen den voirs(creven) geleydd(en) altijt co(m)p(ar)e(re)nde/
en(de) trecht voirt versueken(de) soe v(er)re dat de scep(enen)/
van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen behoirl(ijc)/
gebleken heeft bij rappoirte jans driedoens des(er)/
stadt geswoiren(en) bode de voirs(creven) leveri(n)ge ende/
dachbesceydinge gesciedt te zijne ghewesen hebbe(n)/
voir een vo(n)nisse Wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven)/
geleydden niet en compareert voe(r) den opstaen(en) des/
meyers en(de) der scepen(en) datmen den selven geleyd(en)/
houden soude inde macht van zijnen beleyde scep(enen)/
brieve(n) en(de) leveri(n)ge(n) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en)/
comen es in scampno septembr(is) xii
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-02-08 door kristiaan magnus